Polski Polski

Zbiorniki nierdzewne

Home Domyślna › Zbiorniki ciśnieniowe

Zbiorniki ciśnieniowe

Nasze przedsiębiorstwo produkuje zbiorniki ciśnieniowe:

  • zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE  Urządzenia Ciśnieniowe (PED) wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. W sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2005 nr 263 poz. 220),

oraz

  • zgodnie z Dyrektywą 2009/105/WE  Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD), wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. z 2005 nr 259, poz.2171)

Zbiorniki ciśnieniowe oferujemy z dennicami:

  • stożkowymi,
  • elipsoidalnymi;
  • oraz z dennicami płaskimi, z konstrukcją nośną.