You are here: Home > Kuchnie krajów nadbałtyckich > NIEMIECKIE PIWA- NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

NIEMIECKIE PIWA- NAJLEPSZE NA ŚWIECIE

Z drugiej strony towarzystwa ubezpieczeniowe żądają od otyłych wyższych stawek, ponieważ człowiek gruby żyje krócej.” A jak tu nie tyć, jeżeli potrawy kuchni niemieckiej (odnosi się to za­równo do RFN, jak i NRD) są tłuste, pożywne, podawane i spoży­wane w obfitych ilościach: Odpowiadają one gustom Niemców, którzy ponadto wzmacniają kaloryczność posiłków znacznymi ilościami piwa. A piwa niemieckie – wiadomo – należą do najlep­szych na świecie.Inną cechą charakterystyczną te] kuchni jest skłonność do słodze­nia dań nawet i słonych, a przecież cukier nie tyle krzepi, co tuczy..

Leave a Reply

error: Content is protected !!