You are here: Home > Kuchnie krajów nadbałtyckich > SPRZECZNOŚĆ OCEN

SPRZECZNOŚĆ OCEN

W ciągu 70 lat przed rokiem 1950 Niemcy byli stale niedożywieni, choć dysproporcja między zapotrzebowaniem na kalorie a ich konsumpcją< ulegała systematycznemu zmniejszeniu. Może to zabrzmieć jak paradoks, ale najbardziej racjonalnie odżywiali się Muellerowie ok. roku 1950 – właśnie wtedy jednak ruszyła powo­jenna >Fressweiie< (fala obżarstwa)”. ‚Sprzeczność między tymi dwiema ocenami wydaje się oczywista i wcale nieprzypadkowa: obżarstwo według wzorów niedożywio­nych babek? Babki niemieckie bowiem istotnie rozwinęły wielką pomysłowość, aby w warunkach ograniczonej podaży żywności, z właściwą temu narodowi skrupulatnością, zadbać o względnie pe­łne brzuchy swych rodzin, o to, by żywność wykorzystywana była właśnie jak najracjonalniej.

Leave a Reply

error: Content is protected !!